WHATSAPP 659918399

APARTAT LEGAL I PRIVACITAT

LOPD

Les vostres dades s'obtenen amb el vostre consentiment i constaran en un fitxer titularitat de MALIBÚ ESPORTIU SL que té com a finalitat informar-vos dels serveis i iniciatives que duem a terme via mail o telèfon. Les vostres dades personals s'inclouran en el nostre fitxer temporal automatitzat, de conformitat amb tot allò exposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, a fi i efecte de poder resoldre les vostres consultes.

En el període de temps que passi entre la vostra sol·licitud i la nostra resposta, si ho desitgeu, podreu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades comunicant-ho a l'adreça club@malibuesportiu.com o bé a l'adreça postal del CLUB MALIBU ESPORTIU,c/ Bosch i Cardellach, núm 47, 08202 Sabadell - Barcelona.

AVIS LEGAL

El propòsit d'aquest Avís Legal és d'informar els usuaris de www.malibuesportiu.com, domiciliada al c/ Bosch i Cardellach, núm 47, 08202 Sabadell - Barcelona., que la raó social del Responsable del fitxer és CLUB MALIBU ESPORTIU, el qual té la política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliura i voluntària. La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a única i exclusiva finalitat donar resposta a les consultes que ens plantegeu. En conseqüència, en el moment que se satisfacin aquestes peticions es cancel·laran totes les dades de caràcter personal dels usuaris.

PRIVACITAT

L 'única dada personal que és obligatori que ens faciliteu, a fi que us puguem respondre la vostra consulta, és l'adreça de correu electrònic. En el període de temps que transcorri entre la sol·licitud de consulta i la nostra resposta us garantim l'exercici dels drets d'accés, cancel-lació, rectificació i oposició de l'usuari a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer . Per exercir aquest dret heu de dirigir la vostra sol·licitud al correu electrònic club@malibuesportiu.com o bé a l'adreça postal
c/ Bosch i Cardellach, núm 47, 08202 Sabadell - Barcelona.

WEB

La Web www.malibuesportiu.com ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries segons el nivell de seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el fitxer automatitzat. Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitat les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables i que, per tant, no està deslliurat de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no seran responsabilitat del CLUB MALIBU ESPORTIU, ja que l'entitat ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades, conforme determina la llei. Us informem que la Web www.malibuesportiu.com no fa ús de cap tipus de tractament invisible.

ACTUALITZACIÓ

La Web www.malibuesportiu.com farà tot el que sigui possible perquè les vostres dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat a propòsit de la qualitat de les dades depèn del titular d'elles. Es per això que si hi ha alguna modificació de les dades, l'usuari de la web les comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometeu la vostra obligació de notificar els canvis.

CONDICIONS

Les presents condicions d'ús de la Web es regeixen per la Llei espanyola.

Per a qualsevol discrepància en l'execució, interpretació, compliment d'aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

ACTIVITATS

La protecció de dades es prolonga també a les activitats que fan ús de la informació especifica d'aquelles activitats que ho requereixen.

KUPU-KUPU; famílies en moviment dona d'alta el seu fitxer propi per les activitats de Nadons i Embarassades.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant una comunicació escrita a KUPU-KUPU; famílies en moviment
via correu electrònic:
info@kupu-kupu.cat

Tota la resta d'activitats com Esplai, Cursets de Natació en grup o Particulars, Natació Escolar, Classes dirigides, Fitness i la resta d'Escoles no fan ús de cap mena de dades i tan sols el Malibú Esportiu en te accés.
© Copyright 1986 - Vitamina Malibú- Drets reservats
phoneenvelopelocation-arrow linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram